Partiële knieprothese (halve Knieprothese)

halve knieprothese

Indien u reeds een lange periode hinder heeft van de knie en dit op basis is van slijtage, dan kan een knieprothese een oplossing bieden.

Vaak is slechts een deel van de knie versleten. Als dit het geval is kan enkel het aangetaste stukje vervangen worden. De niet aangetaste delen van de knie worden dan behouden. 

Het voordeel van deze partiële prothese is dat het eindresultaat een natuurlijker gevoel geeft in vergelijking met een totale knieprothese. De complicaties en risico’s van de procedure zelf zijn een stuk kleiner bij een partiële prothese in vergelijking met een totale prothese. De radiografie en het onderzoek bepalen of deze ingreep mogelijk is. De resultaten van deze ingreep zijn goed zolang aan de juiste voorwaarden is voldaan, namelijk dat de aantasting zich beperkt tot de binnenzijde van de knie. Tijdens de operatie wordt steeds nagekeken of het correct is om een partiële prothese te plaatsen. Zo er aantasting van het andere compartiment wordt vastgesteld kan er onmiddellijk overgeschakeld worden naar een totale knieprothese.

knie mediale artrose
uni knie